Маджарово

Разстояние – 38 км от Вилен Комплекс Никодиа

Привлекателни за туризма в този район са релефните форми, водните ресурси и биоразнообразието. С изключителна красота се отличават скалните масиви: Кулата, Момина скала, Сивридикме, Хисаря, Кованкая, Патронкая, Окопа, Менека.

Особено ценен ресурс за развитието на воден и риболовен туризъм е язовир Ивайловград, устието на който се намира на територията на общината. Съществува нереализиран проект за изграждане на туристически комплекс край с. Малки воден.

Посетителите са предимно чужденци с особен интерес към наблюдение на лешоядите, както и организирани групи с престой в района на Хасково, Кърджали и Стара Загора, които идват на еднодневни екскурзии до Маджарово. Българските туристи идват заради археоложките паметници или за краткотраен отдих (1-3 дни)